Uncategorized

แม่ค้าหน้าหวาน14-10-65

เป็นการไลฟ์คร้งที่สองในวันเดียวด้วยต้องการเก็บ1.5ชั่วโมง1 ต้องการไปกินหมูทะ1 และประการสำคัญคือต้องการคำสั่งซื้อ #ไปด้วยกันนะ