การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ป1ห้อง4 เวลา 9.30-10.30 นักเรียนชาย 15 นักเรียนหญิง14 สอนการใช้เมาส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *