การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ป2ห้อง4 นักเรียนชาย 13 นักเรียนหญิง 15 สอนการใช้เมาส์ เลือกรูปทรง ในโปรแกรมเพ็นท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *