การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ป3ห้อง5 เวลา 12.30-13.30 นักเรียนชาย 18 นักเรียนหญิง14 ขาด นันนภัสน์ วงศ์ชัย สอนการ เลือก คัดลอก แล้ววาง ในโปรแกรม เพ็นท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *