เกี่ยวกับผู้เขียน

นานอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายอาจ บุญถมและนางประยูร บุญถมมีพี่น้องทั้งหมด 7 คน โดยเป็นบุตรคนที่ 6 สถานะ:ได้สมรสกับนางปุณยวร์ ขจรฤทธิ์อนันต์( มยุรี สดชื่น ) มีบุตรชายและบุตรสาว รวม 2 คนอาชีพ:ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ทำหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 19 ห้อง