การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ชั้น ป 1/5 นักเรียนมาเรียน 27 ชาย12 หญิง15 คน ลา 2คน เนื้อการเรียนคือ สอนวิธีการใช้นิ้วคลิกเมาส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *